Медичні Новинки

Функціональні захворювання шлунково-кишкового тракту у дітей: навчальний посібник

Січ 30, 2024

Функціональні захворювання шлунково-кишкового тракту у дітей: навчальний посібник / Л.С. Овчаренко, І.І. Редько, А.О. Вертегел, О.М. Чакмазова, І.В. Самохін, О.В. Кряжев. – Львів, Видавництво ПП «Новий Світ-2000», 2024. – 112 с.
ISBN 978 – 966 – 418 – 370 – 0
У навчальному посібнику інтегровано інформацію з основних питань щодо етіології, патогенезу, загальних принципів дослідження дітей з функціональними захворюваннями органів травлення із урахуванням міжнародного та вітчизняного досвіду на засадах доказової медицини. Представлені клініко-діагностичні критерії, основні принципи етіотропної та патогенетичної терапії функціональних захворювань органів травлення у дітей.

ЗМІСТ
Умовні скорочення
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Етіологія. Патогенез. Класифікація.
РОЗДІЛ 2. Методи обстеження дітей з функціональними розладами шлунково-кишкового тракту
РОЗДІЛ 3. Функціональні захворювання шлунково-кишкового тракту у дітей раннього віку
3.1. Синдром зригування у немовлят
3.2. Синдром румінації
3.3. Аерофагія у немовлят
3.4. Синдром циклічної блювоти у немовлят
3.5. Кишкові коліки
3.6. Функціональна діарея
3.7. Дісхезія у немовлят
3.8. Функціональний закреп
РОЗДІЛ 4. Функціональні захворювання шлунково-кишкового тракту у дітей старшого віку та підлітків
4.1. Синдром румінації у підлітків
4.2. Синдром циклічної рвоти
4.3. Аерофагія
4.4. Функціональна диспепсія
4.5. Синдром подразненого кишечника
4.6. Абдомінальна мігрень
4.7. Функціональна абдомінальний біль
4.8 Функціональний закреп
РОЗДІЛ 5. Функціональні порушення панкреато-біліарної зони
5.1. Дисфункція жовчного міхура
Контрольні тестові питання
Правильні відповіді до тестів
Список використаної літератури