Економічні

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ І ГЛОБАЛІСТИКА

Лис 01, 2019

В.В. Зінченко

Глобалізація і глобалістика: Навчальний посібник. – Львів: «Новий Світ-2000», 2020. – 428 с.

ISBN 978-966-418-267-3

В навчальному посібнику розробляється і використовується теоретичний і прикладний інструментарій дослідження глобального розвитку і трансформацій процесу інституалізації світової глобальної системи як цілісної і багаторівневої сфери взаємодії економік, суспільств, держав, соціальних інститутів, культур, народів, націй, світоглядів та людини. Одержані і викладені результати уможливлюють подальшу комплексну і галузеву розробку різноманітних аспектів глобалізації, методології теорії глобалістики, міжнародних відносин, соціальної філософії та економічних наук, менеджменту, не тільки в межах окремих дисциплін, а й на рівні загальнонаукового, суспільного, економічного, політичного, державно-управлінського аналізу, застосовуватися у розробках в сферах соціальних і політичних, економічних наук, державного управління.

Глобвалізація і глобалістика