Економічні

Економіка праці та соціально-трудові відносини

Лис 20, 2019

Азаренкова Г. М., Борисенко І. І., Головко О. Г.

Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навчальний посібник. Львів: Новий Світ – 2000, 2020. – 343 с.

ISBN 978-966-418-180-5

За змістом посібник відповідає програмі нормативної навчальної дисци-пліни «Економіка праці та соціальнотрудові відносини» для студентів, які навчаються за напрямом «Економіка і підприємництво». Навчальний посібник «Економіка праці та соціальнотрудові відносини» містить лекційний матеріал, плани семінарських завдань, індивідуальні завдання, завдання для аудиторної роботи та для самостійної роботи. В кожній темі зазначено ключові терміни, тестові завдання та структурно-логічні схеми що застосовуються при викладанні теми і надається перелік рекомендованих джерел інформації.

Даний посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, науковців.

Економіка праці та соціально-трудові відносини Азаренкова