Технічні та спеціальні

Ґрунтознавство

Гру 05, 2019

Панас Р. М.

Ґрунтознавство: навчальний посібник. – Львів: “Новий Світ – 2000”, 2020. – 372 с.

ISBN 966-7827-69-0

Розкрито поняття ґрунту як природного тіла та основного засобу сільськогосподарського виробництва. Охарактеризовано процеси й фактори ґрунтоутворення, будову, склад і властивості ґрунту. Наведена класифікація ґрунтів та закономірності їх поширення. Подана генетико-морфологічна характеристика типів ґрунтів у природних зонах. В окремих розділах розкрито питання родючості ґрунтів, ерозії і заходи щодо її усунення. Наведено матеріали ґрунтових обстежень і рекомендації у плані використання їх у споріднених галузях науки.

Грунтознавство