Технічні та спеціальні

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ

Гру 05, 2019

Вінклер І. А., Тевтуль Я. Ю.

Екологічна безпека джерел енергії. Від традиційних до сучасних і перспективних: Навчальний. посібник / Львів: «Новий Світ- 2000», 2020. – 277[3] с.

ISBN 978-966-418-194-2

У навчальному посібнику висвітлюються питання, пов’язані з технологією використання традиційних джерел енергії, екологічні аспекти роботи сучасних і перспективних джерел енергії. Розглядаються можливості та екологічні наслідки виробництва енергії відновлюваними та «зеленими» джерелами, перспективи їх впровадження. Основна увага зосереджена на використанні віднов-люваних джерел енергії та напрямках зменшення несприятливих результатів їх роботи.

Для студентів екологічних спеціальностей ВНЗ.

Екологічна безпека джерел енергії