Технічні та спеціальні

БОНІТУВАННЯ ГРУНТІВ

Лис 29, 2019

Панас Р.М.

Бонітування грунтів: [Навчальний посібник] / Р.М. Панас. – Львів: «Но-вий Світ – 2000», 2020.– 352 с.

ISBN 978-966-418-222-2

Розкрито суть бонітування ґрунтів як як галузі природничої науки, його складові частини. Подано методологічні підходи у бонітуванні ґрунтів та сучасна технологія його проведення. Наведена характеристика ґрунтового покриву і умов ґрунтоутворення в природних зонах України і приклади бонітування найпоширеніших ґрунтів у них, а також методичні засади класифікації орних земель за придатністю ґрунтів для вирощування сільськогосподарських культур.

БОНІТУВАННЯ ГРУНТІВ