Гуманітарні

СТАРОСЛОВ’ЯНСЬКА МОВА

Жов 24, 2019

Царалунга І.Б.

Старослов’янська мова. Навчальний посібник. – Львів: “Новий Світ-2000”, 2020. – 188 с.

ISBN 966-418-043-2

Навчальний посібник висвітлює основні питання виникнення і розвитку слов’янської писемності, містить відомості про закономірності фонетичної, морфологічної і синтаксичної систем старослов’янської мови. Поєднує у собі теоретичну і практичну частини із довідковою, зокрема, вправи і завдання різного спрямування – засвоєння окремих явищ мовної структури, комплексний аналіз давніх текстів, порівняння і зіставлення явищ старослов’янської мови з фактами слов’янських мов, передусім української. У довідковій частині подано допоміжні матеріали: термінологічний лінгвістичний словник, словник скорочених написань слів у текстах, перекладний словник тощо.

Для студентів гуманітарних і філологічних факультетів вищих навчальних закладів.

Старословянка мова