Медичні

Анестезія, інтенсивна терапія та невідкладні стани: навчальний посібник

Бер 20, 2024

Анестезія, інтенсивна терапія та невідкладні стани: навчальний посібник / Тарабрін О.О., І.Л. Басенко, А.С. Владика, В.В.Суслов; за ред. засл. лікаря України, д-ра мед. наук, проф. А.С. Владики, засл. діяча науки і техніки України, д-ра мед. наук, проф. О.О. Тарабріна. 3-тє вид., перероб. і доп. – Львів: Видавництво «Новий Світ – 2000», 2024. – 594 с.

ISNB 978-617-7519-84-2
Навчальні плани МОЗ України та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації зі спеціальностей «Анестезіологія та інтенсивна терапія» та «Медицина невідкладних станів» передбачають навчання інтернів на кафедрах анестезіології та інтенсивноі терапії й стажування в базових установах охорони здоров’я. Навчальний посібник містить короткі відомості про історію становлення та розвитку методів знеболення, інтенсивної терапії, медицини невідкладних станів і організацію, зокрема в Україні, відповідних служб, а також фундаментальні відомості про клінічні методи анестезіології, інтенсивної терапії та невідкладних станів, їх наукову обґрунтованність, технічну та фармацевтичну оснащенність, що забезпечує знання та вміння для досягнення основної мети інтернатури – готовності випускників до позитивних результатів складання екзамену «Крок-3» і до самостійної лікарської роботи.
Навчальний посібник для інтернів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації з спеціальностей «Анестезіологія та інтенсивна терапія», «Медицина невідкладних станів» та з інших.