Економічні

Економіка виробництва

Лис 20, 2019

Швець Л. П., Доберчак Н. І.

Економіка виробництва: Навчальний посібник. – Львів: Новий Світ 2000, 2020. – 230 с.

ISBN 978-966-418

У навчальному посібнику наводиться перелік обов’язкових для вивчення тем, розкривається зміст кожної з них, наводяться приклади розв’язку типових задач, які допоможуть краще засвоїти теоретичний матеріал і використати його на практиці. Кожна тема містить тести для самоконтролю. Структура навчального посібника відповідає вимогам і структурі ОПП з даної дисципліни затвердженої державним стандартом з напрямку підготовки студентів 0918 “Легка промисловість”. Навчальний посібник сприятиме формуванню економічного мислення студентів і допоможе використовувати здобуті знання для якісного виконання своїх професійних обов’язків.

Економіка виробництва