Економічні

Державні фінанси розвинутих країн

Лис 20, 2019

Карлін М. І.

Державні фінанси розвинутих країн: Навчальний посібник. – Львів: Новий Світ – 2000, 2020. – 484 с.

ISBN 978-966-418-117-1

У навчальному посібнику аналізується суть і структура державних фінансів розвинутих країн. Серед них: США, Канада, Японія, країничлени Європейського Союзу (країни – 15). При дослідженні особливостей державних фінансів кожної з аналізованих країн звертається увага на взаємовідносини держави з місцевими органами влади. Значна увага приділена податковим системам розвинутих країн, особливостям їх реформування.

Для студентів, які навчаються за спеціальностями “Фінанси і кредит”, “Міжнародні відносини”, а також для всіх, хто цікавиться економікою зарубіжних країн.

Державні фінанси розвинутих країн