Інформатика. Комп’ютерні науки. Кібербезпека

Вища математика: навчальний посібник

Лют 15, 2024

Вища математика: навчальний посібник / Т. І. Бубняк. – Львів : Новий Світ – 2000, 2024. 436 с.

ISBN 966-7827-41-0

До навчального посібника ввійшли основні розділи вищої математики, рекомендовані освітньо-професійною програмою вищої освіти для студентів економічних та інженерних спеціальностей. Теоретичний матеріал супроводжується рисунками, розв’язаними прикладами та вправами для самостійної роботи.
Основу посібника складає курс лекцій, який читався автором на першому та другому курсах Львівського державного аграрного
університету на економічному та механічному факультетах. Посібник буде корисним також для студентів-заочників з дистанційною формою навчання, а також викладачам для проведення практичних занять.