Інформатика. Комп’ютерні науки. Кібербезпека

Технології захисту інформації: навчальний посібник

Лют 16, 2024

Технології захисту інформації: навчальний посібник (2-ге видання, стереотипне) / С. Е. Остапов, С. П. Євсеєв, О.Г. Король. – Львів: «Новий Світ- 2000», 2024 . – 678 с.

ISBN 978 – 966 – 418 – 445 – 5

Посібник складається з теоретичного матеріалу та лабораторного практикуму. У теоретичній частині висвітлено основні поняття й подані визначення, які стосуються захисту інформації, формування політики безпеки. Розглянуто критерії оцінки захищеності комп’ютерних систем, основи криптографічного захисту інформації, захист інформації від несанкціонованого доступу в сучасних операційних системах, описано комплексні системи захисту в корпоративних інформаційних системах.
Для студентів, які навчаються за галуззю 12 – «Інформаційні технології» всіх форм навчання, інших спеціальностей, де вивчається цикл дисциплін захисту інформації, а також для самостійного опанування його основами. У пропонованому виданні викладені основи сучасного захисту інформації в комп’ютерних системах, не пов’язаних з державною таємницею.