Гуманітарні Новинки

Вступ до спеціальності «Соціальне забезпечення»

Бер 27, 2021

Вступ до спеціальності «Соціальне забезпечення»: навч. посібник / В.І. Докаш – Чернівці, Львів: Видавництво «Новий Світ – 2000», 2022. – 352 с.
ISBN 978-617-7519-69-9
У навчальному посібнику розглядаються сучасні вимоги до соціального забезпечення в умовах перехідного етапу розвитку українського суспільства. Дається визначення, структура, призначення та форми соціального забезпечення в контексті соціальної політики держави. Окреслюються його гуманістичні засади, перелік соціальних послуг та їх споживачів. Розглядаються історичні корені благодійності та соціального забезпечення в Україні, його державні гарантії, місце і роль соціального забезпечення в сучасних соціально-правових державах та в Україні. Посібник розрахований на викладачів, студентів вищих навчальних закладів, де викладаються дисципліни із соціального забезпечення, соціальної роботи, соціальної політики, соціальної педагогіки та для працівників соціальної сфери. Посібник апробовано в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича у 2016-2020 н.р. Та враховано пропозиції щодо його поліпшення збоку студентського співтовариства.