Інформатика. Комп’ютерні науки. Кібербезпека

Сховища та простори даних. Книга 2 : Простори даних: Підручник

Лют 16, 2024

Сховища та простори даних. Книга 2 : Простори даних: Підручник / Шаховська Н.Б., Кунанець Н.Е. – Львів: Новий Світ -2000, 2024. – 361 с.

Серія “КОМП’ЮТИНГ”
за науковою редакцією д.т.н., професора,
Лауреата державної премії України у галузі науки та техніки В.В. Пасічника

ISBN 978-617-7519-15-6

У підручнику подано відмінності між сховищем даних та традиційною реляційною базою даних, детально проаналізовано методи видобування даних, які сприяють вирішенню багатьох завдань, з якими стикається інформаційний аналітик, оскільки як слушно зазначають автори, видобування даних, передбачає дослідження і виявлення «машиною» (алгоритмами, засобами штучного інтелекту) в «сирих» даних прихованих знань, які раніше не були відомі, нетривіальні, практично корисні, доступні для інтерпретації людиною.
У підручнику зрозуміло і доступно охарактеризовано різні стандарти опису та опрацювання даних та зазначено сфери їх використання в контексті стандарту Дублінського ядра, із врахуванням низки параметрів, зокрема простоти створення і підтримки даних; семантики. Підручник призначений для студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути використаний аспірантами, спеціалістами, викладачами та керівниками підприємств і організацій, які зацікавлені в поглибленні знань з проектування, супроводження сховищ та просторів даних.