Медичні Новинки

Природжені інфекції з групи TORCH у новонароджених (токсоплазмоз, цитомегаловірусна та герпетична інфекції): навчальний посібник

Лют 16, 2024

Природжені інфекції з групи TORCH у новонароджених (токсоплазмоз, цитомегаловірусна та герпетична інфекції): навчальний посібник для лікарів-інтернів, лікарів неонатологів, інфекціоністів, педіатрів, акушерів-гінекологів, дитячих неврологів та лікарів загальної практики-сімейної медицини / І.І. Редько, Л.С. Овчаренко, О.М. Чакмазова та ін. – Львів, Видавництво ПП «Новий Світ-2000», 2024. – 92 с.
ISBN 978 – 966 – 418 – 369 –4
У навчальному посібнику інтегровано інформацію з основних питань щодо епідеміології, сучасних методів діагностики, лікування, катамнестичного спостереження та профілактики найбільш розповсюджених природжених інфекцій з групи TORCH з урахуванням міжнародного та вітчизняного досвіду на засадах доказової медицини.

ЗМІСТ

Умовні скорочення
ВСТУП
РОЗДІЛ 1 Загальна характеристика природжених TORCH-інфекцій
РОЗДІЛ 2 Природжений токсоплазмоз
2.1 Епідеміологія
2.2 Клінічні форми та прогнози природженого токсоплазмозу
2.3 Діагностика природженого токсоплазмозу
2.3.1 Лабораторна діагностика
2.4 Лікування природженого токсоплазмозу
2.5 Катамнестичне спостереження за дітьми раннього віку з природженим токсоплазмозом
2.6 Профілактика природженого токсоплазмозу
РОЗДІЛ 3 Природжена цитомегаловірусна інфекція
3.1 Епідеміологія
3.2 Клінічні форми та прогнози природженої цитомегаловірусної інфекції
3.3 Діагностика природженої цитомегаловірусної інфекції
3.3.1 Лабораторна діагностика
3.4 Лікування природженої цитомегаловірусної інфекції
3.5 Катамнестичне спостереження за дітьми раннього віку з природженою цитомегаловірусною інфекцією
3.6 Профілактика природженої цитомегаловірусної інфекції
РОЗДІЛ 4 Неонатальна герпетична інфекція
4.1 Епідеміологія
4.2 Клінічні форми та прогнози неонатальної герпетичної інфекції
4.3 Діагностика неонатальної герпетичної інфекції
4.3.1 Лабораторна діагностика
4.4 Лікування неонатальної герпетичної інфекції
4.4.1 Лікування неонатальної герпетичної інфекції з клінічними симптомами, підтвердженої лабораторними методами
4.4.2 Лікування доношених новонароджених, які не мають клінічних симптомів герпетичної інфекції, народжених від матерів з активними генітальними ураженнями під час пологів
4.4.3 Лікування доношених новонароджених, які не мають клінічних симптомів герпетичної інфекції, народжених від матерів без активних генітальних уражень під час пологів (у тому числі від жінок, що отримували профілактику ацикловіром)
4.5 Катамнестичне спостереження за дітьми раннього віку з неонатальної герпетичної інфекцією
4.6 Профілактика неонатальної герпетичної інфекції
ЗАКЛЮЧЕННЯ
Контрольні тестові питання
Правильні відповіді до тестів
Додатки
Список використаної літератури