Про нас

Видавництво ПП «Новий Світ – 2000» (Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців № 59 від 25.05.2000 р.) пропонує Вам комплекс редакційно-видавничих та додаткових послуг з видання, друку та поширення готових видань. Пропонуємо співпрацю авторам монографій, начальних посібників, довідників, базових підручників, практикумів, атласів, словників та інших книг. В нас є повний комплекс підготовки до друку, редагування, дизайну видань, зокрема, здійснюються редакторська / коректорська правка (українською, англійською, французькою мовами); професійна верстка макету; обробка фотографій; оформлення обкладинки видання; надання ISBN та вихідних даних.

На базі власного поліграфічного центру виконуємо друк видань малими та великими накладами за короткі терміни, використовуємо сучасне обладнання для цифрового друку та CtP-пристрої. Ми застосовуємо оптимальні технології в залежності від накладу та специфіки видання (цифровий або офсетний друк). Виготовляємо книги у різній кількості – від одного або кількох примірників – до багатотисячних тиражів на власному обладнанні, що дозволяє досягати швидкого та якісного результату.

За 24 роки праці на видавничому ринку нашою навчальною літературою укомплектовані бібліотеки майже всіх закладів вищої освіти України I, II, III, IV рівнів акредитації. Видавництво спеціалізується на підготовці і виданні навчальних підручників та посібників, словників та довідників для студентів технікумів, коледжів, інститутів, академій, університетів. Сьогодні видавництво «Новий Світ – 2000» завдяки високій репутації, набутій протягом багаторічної співпраці з авторами, якісній поліграфії та сучасному дизайну є однією з провідних організацій з видавничої справи в Україні.

Тематична спрямованість нашого видавництва є доволі різноманітною. Це навчальна література з філософії, медицини, соціології, економіки, політології, права, історії, техніки, інформатики, психології, педагогіки, філології, природознавства, екології та ін. За останні 5 років наше видавництво опублікувало медичні книги з таких галузей: анестезіологія, внутрішня медицина, гігієна, гуманітарні та природничі науки для медиків, інфекційні хвороби, інформаційні технології, наркологія, неврологія, онкологія, педіатрія, психологія, стоматологія, фармація. Наше видавництво створило оригінальні за змістом, структурою, дизайном, подачею матеріалу навчальні видання з використанням повного комплексу основних методів навчання. Усі наші видання цілком відповідають чинному державному стандарту вищої освіти; підручники та навчальні посібники мають гриф Міністерства освіти і науки України; ми активно співпрацюємо з Міністерством охорони здоров’я України.

Серед авторів наших видань чимало відомих вчених і педагогів Київського Національного університету ім. Т.Г. Шевченка, Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», Дніпровського державного медичного університету, Одеського національного медичного університету ім. І.І. Мечнікова, Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, Запорізького державного медичного університету, Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна та багатьох інших закладів вищої освіти України.

Завдяки сучасним методам доставки наші книги можна оперативне отримати у найвіддаленішому куточку України.

Разом з авторами, враховуючи зауваження та побажання, що надходять після виходу книги у світ, ми прагнемо її доопрацювати, покращити, підготувати до 2-го, 3-го видання і після декількох апробацій зробити з навчального посібника підручник. Ми завжди вдячні шановним читачам за поради щодо покращення наших видань.

Пропонуємо Вам розглянути пропозицію щодо видань підручників, монографій, навчальних посібників, довідників, атласів, словників та інших книг у видавництві «Новий Світ-2000».