Гуманітарні

ПОЛІТИЧНА ДУМКА XX ‒ ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТЬ:МЕТОДОЛОГІЧНИЙ І ДОКТРИНАЛЬНИЙ ПІДХОДИ

Жов 15, 2019

За загальною редакцією доктора політичних наук Хоми Н. М.

Політична думка XX – початку XXI століть: методологічний і доктринальний підходи : підручник : у 2-х т. / за заг. ред. Н. М. Хоми ; [Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна, В. П. Горба-тенко та ін.]. – Львів : «Новий Світ-2000», 2020. ‒ Т. 1. ‒ 516 с.

ISBN 978-966-97585-8-3

У підручнику проаналізовано ґенезу розвитку світової політичної думки у XX ‒ на по-чатку XXI cтоліття. Представлено основні напрямки вивчення політичної проблематики за методологічним (том 1) і доктринальним (том 2) підходами до аналізу.

Для студентів-політологів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, політичних діячів, а також для усіх, хто цікавиться політикою та політичною наукою, історією її еволюції.

Політична думка_Том1