Технічні та спеціальні

Практикум з дисципліни «Деталі машин і підйомно-транспортне обладнання». 2-ге видання. Навчальний посібник

Січ 21, 2024

Малащенко В.О., Стрілець В.М., Стрілець О.Р., Новіцький Я.М.

Практикум з дисципліни «Деталі машин і підйомно-транспортне обладнання». 2-ге видання. Навчальний посібник –Львів: «Новий Світ-2000», 2024. – 227 с.

ISBN 978-617-7519-20-0

Відповідно до навчальної програми у навчальному посібнику подано основи інженерних розрахунків деталей машин та підйомно-транспортного обладнання, яке використовується при проектуванні, виготовленні, експлуатації та ремонті автомобільної техніки. Подані матеріали містять короткі теоретичні відомості, формули та ілюстрації, розрахункові схеми, методики розрахунків та списки рекомендованої літератури.

Навчальний посібник призначений для студентів спеціальності 274 „Автомобільний транспорт”.