Технічні та спеціальні

Деталі машин і підйомно-транспортне обладнання. 2-ге видання. Навчальний посібник

Січ 21, 2024

В.О. Малащенко, В.М. Стрілець, Я.М. Новіцький, О.Р. Стрілець

Деталі машин і підйомно-транспортне обладнання. 2-ге видання. Навч. посібник. – Львів : «Новий Світ-2000», 2024. – 347 с.

ISBN 978-617-7519-21-7

Відповідно до навчальної програми у навчальному посібнику у двох розділах подано основи будови та інженерних розрахунків деталей машин загального призначення та підйомно-транспортного обладнання, які використовуються в автомобільній техніці. Подані матеріали містять короткі теоретичні відомості, формули та ілюстрації, розрахункові схеми, методики розрахунків та списки рекомендованої літератури. Навчальний посібник призначений для студентів спеціальності 274 „Автомобільний транспорт”.