Гуманітарні

Політична конфліктологія

Жов 03, 2019

І. Б. Кіянка

Політична конфліктологія: Навчальний посібник. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2020. – 96 с.

Розглянуто теоретико-практичні проблеми конфліктів, їх сутність. Описано історію становлення та сучасний стан цієї навчальної дисципліни. Розкрито типологію, динаміку та механізми виникнення конфліктів. Особливу увагу приділено політичним конфліктам, їх класифікації, причинам виникнення та подано методи їх вирішення і залагодження.

Для студентів та слухачів магістерської програми “Державне управління”, для учасників навчань системи підвищення державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Політична конфліктологія