Технічні та спеціальні

Основи хімії і фізики горючих копалин: підручник

Лис 21, 2019

Основи хімії і фізики горючих копалин: підручник для студентів вищих навча-льних закладів/ Саранчук В.І., Ільяшов М.О., Ошовський В.В., Білецький В.С. — Львів: «Новий Світ-2000», 2024. – 366 с.

ISBN 978-617-7519-36-1

У книзі розглядаються фізико-хімічні властивості природних і синте-тичних форм вуглецю, а також палив, їх походження, класифікація, склад, фізичні і хімічні властивості, молекулярна структура твердих горючих копа-лин, нафти, природних газів, викладені принципи переробки горючих копа-лин і сучасні уявлення про сутність і механізм їхнього перетворення в різних умовах, дана характеристика продуктів, що утворюються.

Для студентів, магістрантів і аспірантів вузів, що навчаються за на-прямом «Хімічна технологія та інженерія», науковців, співробітників проект-них організацій та інженерно-технічних працівників заводів.