Гуманітарні Новинки

Філософія основних сфер і напрямів людської життєдіяльності: Словник – довідник

Жов 22, 2022

Філософія основних сфер і напрямів людської життєдіяльності 2022

Філософія основних сфер і напрямів людської життєдіяльності: Словник – довідник / З ініціативи д. соціологічних наук, проф. В.М. Пічі; за наук. ред. д. філос. наук., проф. В.Л. Петрушенка. – Львів: «Новий Світ-2000», 2022. – 342 с.
ISBN 978-966-418-322-9
Ще від перших століть утвердження філософії вона не лише включала в своє предметне поле інші численні науки, а й прагнула осмислити їх основи, походження, антропологічні та соціальні функції, вписати дані науки та напрями проявів людської життєвої активності в рух суспільної історії. Пропонований увазі читачів Словник-довідник орієнтований на те, щоб надати стислу, проте достатньо повну інформацію про названі спрямування філософських досліджень. В наш час, разом із стрімкою диференціацією наук, з появою новітніх сфер людської життєдіяльності завдання їх філософського осмислення значною мірою актуалізується. Словник-довідник покликаний хоч якоюсь мірою постати відповіддю на подібний сучасний запит.
Призначений для студентів, аспірантів, науковців, працівників різних сфер життя сучасного суспільства та для всіх, кого цікавить філософська проблематика.
ISBN 978-966-418-322-9
© Видавництво Новий Світ – 2000, ФОП Піча С.В., 2022
© Авторський колектив, 2022