Гуманітарні

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Жов 23, 2019

Красовська О. О.
Образотворче мистецтво з методикою викладання у початковій школі : навч. посібник. / О. О. Красовська, – Львів.: «Новий Світ- 2000», 2020. – 292 с.

ISBN 978-966-418-196-6

У навчальному посібнику пропонуються матеріали для організації навчання з курсу «Образотворче мистецтво з методикою викладання» для студентів ІІІ курсу педагогічного факультету (галузь знань 6.0101 Педагогічна освіта, напрям підготовки 6.010102 Початкова освіта). Рекомендується для студентів педагогічних факультетів та учителів по-чаткових класів.

Образотвоче мистецтво