Інформатика. Комп’ютерні науки. Кібербезпека Новинки

Математична лінґвістика. [Книга 1. Квантитативна лінґвістика]: Навчальний посібник

Лют 14, 2024

Математична лінґвістика. [Книга 1. Квантитативна лінґвістика]: Навчальний посібник. / В.В. Пасічник, Ю.М. Щербина, В.А. Висоцька, Т.В. Шестакевич –Львів : «Новий Світ – 2000», 2024. – 359 [1] с.

Серія “КОМП’ЮТИНГ”
за науковою редакцією д.т.н., професора,
Лауреата державної премії України у галузі науки та техніки В.В. Пасічника

ISBN 978-966-418-191-1

Навчальний посібник містить матеріал, необхідний для вивчення основних теоретичних засад, функціональних можливостей та практичного застосування теорії математичної лінґвістики в дослідженні мов, розроблення прикладних засобів та інформаційних систем аналізу та опрацювання природних мов. У книзі першій розглянуто питання квантитативної лінґвістики. Викладення матеріалу супроводжується значною кількістю прикладів, що полегшує його сприйняття і засвоєння. Подається перелік запитань і тестів для самоконтролю, а також завдання для самостійного виконання (трьох рівнів складності) та довідкова інформація для розв’язування задач.
Навчальний посібник призначається для студентів, що навчаються за напрямами галузей знань «Інформатика та обчислювальна техніка» (напрям 6.050101 «Комп’ютерні науки»), «Системні науки та кібернетика» (напрям 6.040303 «Системний аналіз») і споріднених галузей знань, пов’язаних з вивченням прикладної лінґвістики та інформаційних технологій. Може бути використаний аспірантами як підґрунтя для наукових досліджень і викладачами як дидактичний матеріал, а також для самостійного вивчення і підвищення кваліфікації.