Інформатика. Комп’ютерні науки. Кібербезпека Новинки

Машинне навчання: навчальний посібник

Лют 14, 2024

Машинне навчання: Навчальний посібник призначений для студентів, що навчаються за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальностями галузі знань 12 „Інформаційні технології”. Львів: Видавництво «Новий Світ – 2000», 2024. – 330 с.
ISBN 978-617-7519-42-2

Серія “КОМП’ЮТИНГ”
за науковою редакцією д.т.н., професора,
Лауреата державної премії України у галузі науки та техніки В.В. Пасічника

Навчальний посібник „Машинне навчання” призначений для формування теоретичних, практичних навичок та їх використання при побудові аналітичних інформаційних систем та аналітичних модулів у системах підтримки прийняття рішень, коли необхідно спрогнозувати результат за вхідними даними. Він складається з двох частин. У першій частині начального посібника розглянуто класичні методи машинного навчання: навчання з вчителем та без вчителя. Методи навчання з вчителем призначені для розв’язування задач класифікації (прогнозування категорії об’єкта) та регресія (прогнозування місця на числовій прямій); без вчителя – для кластеризації, узагальнення та пошуку правил. Детально описано основні методи таких навчань. Друга частина присвячена іншим методам машинного навчання (навчання з підкріпленням та нейронним мережам).