Гуманітарні

ФІЛОСОФІЯ

Вер 27, 2019

Петрушенко В.Л.

Філософія. Підручник для студентів вищих закладів освіти . – Львів: «Новий Світ–2000», 2020. – 504 с.

ISBN 966-7827-12-7

Підручник є коротким за змістом і доступним за формою викладом історії світової та вітчизняної філософської думки, основних теоретичних проблем сучасної філософії (онтології, пізнання, природи свідомості, людського буття та ін.). Велика увага в книзі приділена філософії історії, особистості, культури та науки. Підручник побудовано у відповідності з учбовою програмою курсу, він забезпечує використання повного комплексу основних методів навчання: словесного, наочного і практичного.

Призначений для студентів і аспірантів, широкого кола зацікавлених філософією.

Філософія