Гуманітарні

Історія України

Вер 26, 2019

Олійник М., Ткачук І.

Історія України: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – 3-тє видання, виправлене та доповнене.- 2020. – 272 с

Україна-суверенна і незалежна держава (1991-2020) рр.

ISBN 966-7827-84-4

Навчальний посібник є коротким за змістом і доступним за формою вик-ладом, призначений для студентів вищих навчальних закладів, а також для дистанційної та заочної форм навчання. Цим зумовлена його особливість – акцентувати увагу студента на найсуттєвіших явищах, фактах, причинно-наслідкових зв’язках.

Посібник побудовано у відповідності з учбовою програмою курсу, він забезпечує використання повного комплексу основних методів навчання: словесного, наочного і практичного, покликаний стимулювати творчу самостійну роботу студента з підручниками, довідниками, монографіями тощо з історії України.

Історія України