Гуманітарні

ЕТИКА ТА ЕСТЕТИКА

Вер 26, 2019

Петрушенко В.Л., Савельєв В.П., Сурмай І.М., та ін.  Етика та естетика: Навчальний посібник / За ред. В.Л.Петрушенко. – Львів: Видавництво “Новий світ – 2000”,2020. – 304 с.

ISBN 978-966-418-072-3

У навчальному посібнику достатньо повно та у відповідності із про-грамою навчального курсу розглядаються найбільш важливі проблеми етикита естетики як наукових напрямів та поняття морального і естетичного як реальні сфери людської життєдіяльності. Додатково наводяться такі явища сучасного життя, як молодіжна мода, технічна естетика. Посібник написаний ізурахуванням існуючих вітчизняних видань на дану тему, але у відповідностііз авторським баченням найбільш гострих та важливих проблем етики та естетики як філософських наук.Призначено для студентів та викладачів учнів шкіл, гімназій, ліцеїв,вищих навчальних закладів України, а також для тих, хто цікавиться пробле-мами етики та естетики.

Етика та естетика