Економічні

Економіка й організація інноваційної діяльності

Лис 20, 2019

Заблоцький Б.Ф.

Економіка й організація інноваційної діяльності: Навч. посібник.: 2-ге вид. –Львів: «Новий Світ – 2000», 2020. – 427 с.

ISBN 966-418-020-3

Монографічний посібник написаний відповідно до освітньопрофесійної програми підготовки фахівців у вищій школі України за спеціальностями напряму 0501 «Економіка і підприємництво» і призначений для вивчення процесів інноваційної діяльності підприємства. У посібнику розкрито основи формування та тенденції розвитку інновацій, проектування і фінансування інноваційних проектів на підприємстві, комерціалізацію продуктів інноваційної діяльності.

Подано структуру лекційних, семінарсько-практичних занять, розв’язання типових задач навчальні тести і завдання самостійної роботи студента та методику оцінювання знань студента за 100 бальною шкалою.

Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, фахівців, які займаються проблемами інноваційного інвестування.

Економіка й організація інноваційної діяльності