Економічні

Державне регулювання економіки

Лис 01, 2019

Ковтун О.І.

Державне регулювання економіки: Навч. посібник.2-ге вид., виправлене. – Львів: “Новий Світ – 2000”, 2020, – 429 с.

ISBN 966-7827-89-5

Навчальний посібник укладено відповідно до програми курсу “Державне регулювання економіки” з урахуванням основних напрямів реформування економіки України і нових підходів до її структуризації та регулювання.

Навчальний посібник призначений для: забезпечення можливості самостійного вивчення студентами економічних спеціальностей очної, заочної та вечірньої форм навчання нормативної дисципліни “Державне регулювання економіки” відповідно до державних стандартів, визначених Міністерством освіти і науки України.

Цей навчальний посібник спрямовуватиме самостійну роботу студентів і сприятиме підвищенню її ефективності.

Навчальний посібник складається із рекомендованих планів для лекційних та практичних занять і для самостійного опрацювання матеріалу цього курсу, блоку навчального матеріалу з курсу, списку рекомендованої літератури.

У процесі укладання посібника використано чинну законодавчу базу, програмні матеріали уряду України, офіційні статистичні матеріали, широкий перелік літератури з цієї проблеми.

Державне регулювання економіки