Економічні

БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

Лис 01, 2019

Ільчук П. Г., Фещур Р. В., Якимів А. І., Когут І. В., Лучко Г. Й., Скворцов Д. І., Шишковський С. В.

Бізнес-планування та управління проектами : навчальний посібник / П. Г. Ільчук, Р. В. Фещур, А. І. Якимів, І. В. Когут, Г. Й. Лучко, Д. І. Скворцов, С. В. Шишковський; за ред. П. Г. Ільчука Львів, 2020. – 215 с.

ISBN 978-617-7519-18-7

У навчальному посібнику висвітлено базові поняття управління проектами, розкрито зміст планування розвитку бізнесу, наведено типову (за стандартом UNIDO) структуру бізнес-плану, наведено завдання формування організаційного плану проекту та визначення і врахування інтересів стейкхолдерів, розкрито зміст фінансового планування та наведено методи оцінювання ефективності проектних рішень, розкрито завдання і методи управління ризиками на кожній фазі життєвого циклу проекту, міститься опис видів проектів, формування команди проекту, побудови OBS і WBS-структури проекту, а також методів планування ресурсів, а також розглянуто методичне, інформаційне і програмне забезпечення управління проектами.

Матеріал навчального посібника відповідає змістові дисципліни «Бізнес-планування та управління проектами» і дає змогу опанувати методологію проектного менеджменту, наведену в PMBOK, засвоїти понятійний апарат і набути практичні навики оперування засобами проектного менеджменту.

Навчальний посібник можна рекомендувати студентам усіх спеціальностей вищих закладів освіти, аспірантам, викладачам, науковим і практичним працівникам сфери управління.

Бізне-планування та управління проектами