Економічні

БАНКІВСЬКА СИСТЕМА

Лис 01, 2019

О.М. Тридід, Б.В. Самородов, І.М. Вядрова та ін.

Банківська система : підручник / О.М. Тридід, Б.В. Самородов, І.М. Вядро ва та ін.; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т.С. Смовженко. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2020. – 536 с.

ISBN 978-966-418-279-6

У підручнику викладено теоретичні засади організації банківської системи, основні принципи її функціонування, види та інституційні характеристики. Автори підручника розглядають питання щодо з’ясування сутності банку та банківської діяльності, організації банківської системи, ролі банківської системи в економічному розвитку країни, місця центрального банку в банківській системі, основних засад функціонування банків на ринку банківських послуг, організації системи ризикменеджменту в банках, напрямів забезпечення ста біль ності та державного регулювання банківської системи. Як інформаційна база для написання підручника використані законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності в Україні станом на 1 січня 2014 року, аналітичні та статистичні видання Національного банку України. Для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, спеціалістів банківської справи, а також для всіх, хто цікавиться проблемами розвитку банківської системи.

Банківська справа