Основна мова сайту

225 posts0 comment

Інформаційні технології моделювання процесіврозвитку туристичних та інфокомунікальних комлексів на основі фізичних аналогій серія “Комп’ютинг” Монографія

Математичні та комп'ютерні 23 Липня. 2019

Інформаційні технології моделювання процесів розвитку туристичних та інфо комунікаційних комплексів на основі фізичних

Детальніше