Гуманітарні

Історія філософії

Вер 26, 2019

В.А. Буслинський

Історія філософії: Навч. посібник. – Львів: Новий Світ – 2000, 2020 – 236 с.

ISBN 966-418-038-6

Пропонований посібник є результатом багаторічного досвіду викладання автором філософських дисциплін у вищих навчальних закладах України. Головна мета видання – відобразити змістовну картину історико-філо софського процесу від давніх часів і до нашого сьогодення – тих вчень, шкіл і напрямків, котрі внесли неминущий вклад в духовний розвиток людства. Основна частина книги присвячена розгляду сучасних напрямків світової філософії таких, як екзистенціалізм, неопозитивізм, неотомізм, герменев тика, аналітична філософія, філософія мови, філософія структуралізму та філософський постмодерн. В посібнику представлена розвідка про здобутки української філософії другої половини XX століття. Перевагою даного посібника, на відміну від багатьох видань такого ґатунку, є те, що складні філософські проблеми і вчення з’ясовуються в ньому на багатій джерельній основі – доступною, зрозумілою і виразною мовою.
Для студентів вищих навчальних закладів, широкого кола читачів.

Історія філософії