Економічні

АКТУАРНІ РОЗРАХУНКИ

Лис 01, 2019

І.М. Копич, В.М. Сороківський, С.В. Черкасова, М.В. Сороківська

Актуарні розрахунки : підручник / І.М. Копич, В.М. Сороківський, С. В. Черкасова. – Львів, «Новий Світ – 2000», 2020. – 214 с.

ISBN 978-966-418-265-9

ліни “Актуарні розрахунки”, яка включена в навчальні плани підготовки фахівців зі спеціальностей, де передбачено вивчення даного предмету. В ньому значна увага приділена теоретичним і практичним аспектам використання математичних методів в страховій справі, наведено зразки розв’язування типових завдань, які можуть бути використані студентами для самостійного вивчення, та подані тестові завдання для перевірки якості

Підручник розрахований на студентів усіх спеціальностей, що вивчають курс “Актуарні розрахунки”, а також може бути корисним магістрам, аспірантам, викладачам вишів і практичним працівникам сфери бізнесу.

Актуарні_розрахунки