Медичні

Актуальні питання надання медичної допомоги дітям з позиції безпеки пацієнта: навчальний посібник

Бер 20, 2024

Актуальні питання надання медичної допомоги дітям з позиції безпеки пацієнта: навчальний посібник / Мавропуло Т.К., Мокія-Сербіна С.О., Золотарьова М.К., Казицька Н.М., Плеханова Т.М., Степаненко Т.І. – Львів: Видавництво «Новий Світ – 2000» 2024. – 222 с.

ISBN 978-617-7519-57-6

Однією з важливих умов запобігання небажаним наслідкам надання медичної допомоги є підготовка лікарів з питань безпеки пацієнта, яка включає як поширення відповідних знань, так і пропозицію рішень для модифікації медичної практики. Вкрай важливо, щоб медичні працівники набули знання про нозологію загроз та причини заподіяння шкоди педіатричним пацієнтам та мали навички запобігання подібним ризикам.
Навчальний посібник розрахований на практичних лікарів-педіатрів, лікарів-неонатологів, лікарів загальної практики – сімейної медицини, лікарів-інтернів, студентів медичних ВУЗів ІІІ – ІV рівнів акредитації.
Викладена в посібнику інформація допомагає лікарю проводити оцінку стану безпеки надання медичних послуг на різних рівнях медичної допомоги в сучасних умовах.