Гуманітарні Новинки

Соціальне забезпечення – Вступ до спеціальності «Соціальне забезпечення»: навч. посібник

Вступ до спеціальності «Соціальне забезпечення» навч. посібник

Вступ до спеціальності «Соціальне забезпечення»: навч. посібник /
В.І. Докаш – Чернівці, Львів: Видавництво «Новий Світ – 2000»,
2021. – 352 с.
ISBN 978-617-7519-69-9
У навчальному посібнику розглядаються сучасні вимоги до соціального
забезпечення в умовах перехідного етапу розвитку українського суспільства.
Дається визначення, структура, призначення та форми соціального
забезпечення в контексті соціальної політики держави. Окреслюються його
гуманістичні засади, перелік соціальних послуг та їх споживачів.
Розглядаються історичні корені благодійності та соціального забезпечення в
Україні, його державні гарантії, місце і роль соціального забезпечення в
сучасних соціально-правових державах та в Україні. Посібник розрахований
на викладачів, студентів вищих навчальних закладів, де викладаються
дисципліни із соціального забезпечення, соціальної роботи, соціальної
політики, соціальної педагогіки та для працівників соціальної сфери.
Посібник апробовано в Чернівецькому національному університеті імені
Юрія Федьковича у 2016-2020 н.р. Та враховано пропозиції щодо його
поліпшення збоку студентського співтовариства.