Медичні

Загальна хімія для майбутніх студентів-медиків: теорія і задачі. Навчальний посібник

Січ 31, 2024

Цвєткова Л. Б.

Загальна хімія для майбутніх студентів-медиків: теорія і задачі. Навчальний посібник. – 2-ге видання, виправлене і доповнене. – Львів: «Новий Світ-2000», 2024. – 408 с.

ISBN 978-969-7585-7-6

Теоретичний і практичний матеріал цієї книги побудований на основні положення курсу хімії середньої школи, передумовлені типовою програмою на базі основної школи для вступників до вищих навчальних закладів України.

Книга допоможе оволодіти основами загальної та неорганічної хімії, зрозуміти закономірності хімічних процесів, глибше засвоїти хімічні терміни та поняття, виробити у себе хімічне мислення, сталий інтерес до хімії, уміння самостійно розв’язувати типові задачі з неорганічної хімії. Також розкриє: атомно-молекулярне вчення, квантово-механічна модель будови атома, хімічний зв’язок, класифікація та умови протікання хімічних реакцій, механізм утворення та властивості розчинів, окисно-відновні процеси, основні знання класів неорганічних сполук; які полегшать засвоєння майбутнім студентам-медикам програмний матеріал з курсу «Медична хімія»