Гуманітарні

ТРЕНІНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У ПРАКТИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ

Жов 24, 2019

Азаренкова Г.М. та ін.

Тренінгові технології навчання у практичній підготовці студентів (ділові та ро-льові ігри): Навчально-методичний посібник // За ред. д.е.н., доц. Г.М. Азаренкової, доц. Н.М. Самородової – Львів: Новий Світ–2000, 2020. – 200 с.

ISBN 978-966-418-115-7

У посібнику розкриваються питання організації та впровадження тренінгових технологій нав чання у процес професійної підготовки студентів економічних спеціальностей. Розкривається методика використання ділових та рольових ігор з економічних дисциплін у навчальному та позанавчальному процесі вищої школи підготовки майбутніх фахівців в галузі знань 0501 «Економіка і підприємництво». Книга буде корисною для викладачів вищих навчальних закладів, організаторів навчання персоналу, спеціалістів з управляння персоналу.

Тренінгові технології навчання