Економічні Новинки Популярні

Технології підтримки процесів прийняття рішень

Січ 28, 2019

Технології підтримки процесів прийняття рішень. Верес О.М., Катренко А.В., Пасічник В.В., за науковою редакцією д.т.н., професора, В.В. Пасічника, Підручник. – Львів : Видавництво «Новий Світ-2000», 2018. –568 с

Підручник містить матеріал необхідний для вивчення інформаційних технологій, методів та програмних засобів, призначених для підтримки процесів прийняття рішень в інтелектуальних інформаційних систем, що дасть змогу реалізувати процес отримання необхідної інформації та здійснити розробку підсистем та інтелектуальних процедур підтримання процесів прийняття рішень в інформаційних системах. Підручник призначений для студентів, що навчаються за спеціальністю «Системний аналіз» галузі знань «Інформаційні технології» та споріднених спеціальностей, пов’язаних з вивченням комп’ютерних інформаційних технологій. Може бути використаний викладачами в якості дидактичного матеріалу, а також для самостійного вивчення і підвищення кваліфікації.

ISBN 978-617-7519-20-3

© О.М.Верес, Катренко А.В., В.В.Пасічник, 2018

© Видавництво “Новий Світ – 2000”, ФОП Піча С.В.2018