Гуманітарні

СОЦІОЛОГІЯ

Гру 16, 2019

Литвин А.П., Яковенко А.К.

Соціологія: навчальний посібник / Анатолій Пантелійович Литвин, Алла Казимирівна Яковенко. – Львів: Новий Світ-2000, 2022. – 365 с.

ISBN 978-966-418-146-1

У навчальному посібнику розкрито основні теми, що передбачено Держстандартом викладання соціології для студентів несоціологічних факультетів, проаналізовано закономірності соціальних процесів, висвітлено актуальні питання теорії та історії соціології, визначена сутність соціологічної науки, її об’єкт, предмет, структура і функції, а також роз’яснена методика та техніка соціологічних досліджень.

Запропоновано типологізацію соціологічних теорій. Вивчення у посібнику соціальної структури, статусу і ролі, соціальної стратифікації суспільства пов’язано як із соціальною статикою, так і соціальною динамікою. Останню розкрито як соціальний процес втілений в соціальну мобільність, міграцію, соціалізацію і соціальний розвиток: соціальні організації, інститути та їх рушійні сили.

У посібнику розглянуто також засади деяких спеціальних або галузевих соціологічних теорій (соціологія культури, соціологія економіки, соціологія політики, соціології особистості, соціологія сім’ї) та прикладну соціологію, бо остання застосовує методи конкретно-соціологічних досліджень для отриманих первинних даних, на ґрунті котрих здійснюють систематизацію наукових результатів.