Гуманітарні

Соціологія мови: інформаційно-аналітичний та навчально-практичний словник-довідник.

Чер 04, 2023

Соціологія мови: інформаційно-аналітичний та навчально-практичний словник-довідник. 2-ге вид., доповнене та виправлене / Укладання та наукова редакція д-ра соціологічних наук, професора В.М.Пічі. – Львів: «Новий Світ-2000», – 2024. – 257 с.

ІSBN 978-617-7519-99-6

В запропонованому довіднику вперше в українській соціологічній літературі подається комплексний матеріал, який може бути використаний при вивченні такої галузі соціологічних знань як «Соціологія мови». Актуальність такого видання обумовлюється також практичною реалізацією ЗУ «Про забезпечення функціонування української мови як державної», зокрема процесами остаточного подолання негативних наслідків мовної політики за радянських часів, сучасним намаганням агресивного і войовничого так званого «русского мира», проблемами дерусифікації та українізації населення України.
Словник-довідник містить сучасні визначення змісту понад 300 термінів і понять, якими оперує «Соціологія мови» та інші соціологічні теорії середнього рівня (напр., «Соціологія політики», «Соціологія культури», «Соціологія націй» тощо). Призначений перш за все для підготовки спеціалістів-соціологів та викладачам соціології ЗВО України. Буде корисним і широкому загалу читачів: соціологам-науковцям, соціологам-практикам, всім, хто прагне поглибити свої знання щодо значення і ролі мови в розвитку етносів, націй, народів, суспільства.

Укладач і редактор доктор соціологічних наук, професор В.М. Піча