Технічні та спеціальні

Розрахунок з’єднань електромеханічних систем

Лис 28, 2019

Петко І.В., Кострицький В.В., Скиба М.Є., Драпак Г. М.

Розрахунок з’єднань електромеханічних систем: Навчальний посібник. М. – Львів, Новий Світ – 2000, 2020. – 150 с.

ISBN 978-966-418-118-8

У навчальному посібнику розкриваються основні поняття допусків та посадок, розглянуто принципи вибору та розрахунку різних видів з’єднань, що виникають у вузлах, які складаються із деталей, виготовлених із металевих та полімерних матеріалів, подані докладні приклади та відповідний довідковий матеріал.

Розрахований на студентів машинобудівних та електромеханічних напрямів підготовки і може бути корисним інженернотехнічним працівникам від-повідних галузей промисловості.

Розрахунок з єднань електромеханічних систем