Медичні

Промислова технологія лікарських засобівбазовий: підручник для студ. вищ. навч. фармац. закладу (фармац. ф-тів)

Січ 28, 2024

Промислова технологія лікарських засобів: базовий підручник для студ. вищ. навч. фармац. закладу (фармац. ф-тів) / Є. В. Гладух, О. А. Рубан, І. В. Сайко [та ін.].; за ред.. Є.В. Гладуха, В.І. Чуєшова. — Вид. 2-ге, випр. та допов. — Х. : НФаУ : Новий Світ-2000, 2024. — 526 с. : іл. — (Серія «Національний підручник»).

Підручник написано з урахуванням останніх досягнень фармацевтичної науки і практики: описано сучасні технології і обладнання, призначене для проведення технологічних процесів у промислових умовах. Розглянуто перспективні напрямки вдосконалення промислової технології лікарських засобів.

Для студентів фармацевтичних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти і факультетів.

ISBN 978-966-615-500-2 (серія)

ISBN 978-966-615-479-1

ISBN 978-617-7519-18-7