Медичні

Профілактика стоматологічних захворювань: Навч. посіб.

Жов 31, 2019

Заяць Т. І., Жуковська Л. О.

Профілактика стоматологічних захворювань: Навч. посіб.–Львів: “Новий Cвіт-2000”, 2023. – 322 с.

ISBN 978-966-418-067-9

У навчальному посібнику детально викладений необхідний матеріал з питань впливу харчування на розвиток стоматологічних захворювань, індексної оцінки гігієнічного стану ротової порожнини, методів і засобів індивідуальної та професійної гігієни порожнини рота, гігієнічного навчанння і виховання населення, методів профілактики основних стоматологічних захворювань.

Навчальний посібник розрахований на студентів відділення “Стоматологія” за спеціальністю “Стоматологічна справа” медичних коледжів та училищ, а також може бути корисним для студентів стоматологічних факультетів медичних університетів та інститутів.

Профілактика стом. захвор