Гуманітарні Новинки

ПРОФЕСІЙНА ІНОЗЕМНА МОВА (англійська)

Лис 27, 2019

O.Serdiukova

PROFESSIONAL ENGLISH: Course Book for Upper-intermediate Level Students in Banking and Finance. Навчальний посібник для практичних занять з дисципліни «Професійна іноземна мова» (англійська): Навчальний посібник. – Львів: «Новий Світ-2000», 2020. – 311[1] с.

ISBN 978-966-418-252-9

Навчальний посібник «Professional English (Course-book for Upperinterme-diate level Students in Banking and Finance)», який спрямований на вивчення дисципліни «Професійна іноземна мова (англійська)», розроблено на принци-пах сучасної методики викладання професійної іноземної мови.

Безперечним позитивом підручника є значна увага автора до розвитку умінь і навичок говоріння, як діалогічного, так і монологічного з елементами використання норм бізнес граматики, фразеологічних виразів, фразових дієслів. Низка практичних вправ допоможе студенту висловити персональну реакцію, запросити інформацію, порівняти продукти і послуги, описати компанії, процеси, тенденції, звернути увагу партнера на необхідну інформацію, додати інформацію, узагальнити ідеї, зробити презентацію.

Для підготовки бакалаврів та магістрів у галузях банківської та фінансової діяльності, але може бути корисним також аспірантам і спеціалістам, які працюють у галузі зовнішньоекономічної діяльності.

Професійна англійська мова