Медичні

Постковідний синдром: діагностика, лікування та профілактика психологічних, психопатологічних і неврологічних наслідків. Навчальний посібник / За заг. ред. професорів Л.М. Юр’євої, Н. О. Марути.

Січ 21, 2024

Постковідний синдром: діагностика, лікування та профілактика психологічних, психопатологічних і неврологічних наслідків. Навчальний посібник / За заг. ред. професорів Л.М. Юр’євої, Н. О. Марути. – Львів: «Новий Світ-2000», 2024. – 268 с.
ISBN 978-617-7519-56-9
У міждисциплінарному навчальному посібнику висвітлені сучасні дані щодо психологічних, психопатологічних та неврологічних наслідків пандемії СОVID-19 та їх впливу на психічне здоров’я населення. Визначене поняття «постковідний синдром», подані критерії його діагностики та класифікація. Описані діагностичні підходи, клініка, терапія та профілактика неврологічних, психічних та поведінкових розладів й особливості лікування пацієнтів із постковідним синдромом. Наведені психотерапевтичні та психопрофілактичні техніки і психоосвітні програми для населення та користувачів медичними послугами. Описані психологічні розлади у представників медичної спільноти, окреслені стратегії охорони їх психічного здоров’я.
Висвітлені результати перших в Україні досліджень психосоціального впливу пандемії СОVID-19 на здоров’я населення країни.
Посібник рекомендується для здобувачів вищої медичної освіти, лікарів загальної практики-сімейної медицини, психіатрів, неврологів, наркологів, психотерапевтів та медичних психологів.