Економічні

Політична економія: підручник

Бер 16, 2024

Політична економія: підручник (5-те вид., стереотипне) / За редакцією д.е.н., проф. Г.І. Башнянина і к.е.н., доц. Є.С. Шевчук  – Львів: «Новий Світ -2000», 2024.- 480 с.

ISBN 966-7827-39-9

Друк на вимогу (Print on demand, POD)
Форма: друкована книга (видання) 480 с. (чорно-білі)
Формат: 60х84/16 – 485,00 грн.
Обкладинка: тверда
Мова: українська

Підручник підготовлений згідно основних вимог програми курсу «Політекономія», затвердженої і рекомендованої Міністерством освіти і науки України. Розглядаються основи економічного розвитку. Політекономія трактується як вступна частина до економічної теорії і як загальна теорія економічних систем. Загальні закономірності функціонування та розвитку економічних систем аналізуються в контексті формування ринкової економіки в суспільствах перехідного типу.
Призначений для студентів, магістрантів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів найвищого рівня акредитації.