Медичні Новинки

Основи медичних знань та долікарської допомоги

Жов 31, 2019

Я.І. Федонюк, B.C. Грушко, Л.Я. Федонюк, А.М. Пришляк, М.В. Ющак

Основи медичних знань та долікарської допомоги: підручник для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації / Я.І. Федонюк, B.C. Грушко, Л.Я. Федонюк, А.М. Пришляк, М.В. Ющак; за ред. B.C. Грушка. – Львів: «Новий Світ-2000», 2023. – 590 с.

ISBN 978-617-7519-35-4

У підручнику викладені основні дані про будову організму у функціональному та прикладному аспектах (Частина 1 «Анатомо-фізіологічна будова організму людини»), детально описані основні прикладні положення щодо комплексу невідкладних заходів, які формуватимуть базові знання про першу домедичну допомогу та її обсяги, вміння проводитиорганізаційні заходи по врятуванню життя людини, забезпечувати життєдіяльність організму при різних патологічних станах, вміло діяти та рятувати життя людини при різних обставинах (Частина 2 «Основи першої домедичної та медичної допомоги»), докладно розглянуті клінічні прояви багатьох соматичних захворювань, особливості їх протікання, лікування та профілактики (Частина 3 «Захворювання»). У декількох розділах даного підручника висвітлюються питання дії засобів масового знищення, хоча ця тема входить у програму курсів цивільної оборони, Червоного Хреста та Червоного Півмісяця.

Підручник написаний на основі діючих програм, затверджених Міністерством освіти та науки України, та призначений для студентів і викладачів вищих навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації при їх підготовці до лекційних, семінарських і практичних занять. Даний підручник може бути використаний лікарями, середніми медичними працівниками, старшокласниками середніх загальноосвітніх шкіл, а також військовослужбовцями, працівниками міліції, слухачами курсів водіїв і цивільної оборони та іншими особами, що вивчають методи надання само- і взаємодопомоги.

Зміст Основи медичних знань