Гуманітарні

Основи інклюзивної педагогіки

Жов 24, 2019

Шевців З. М.

Основи інклюзивної педагогіки: підручник. Видання 2-ге, виправлене, доповнене. Львів: «Новий світ – 2000», 2020. -264 с.

ISBN 978-617-7519-28-6

Підручник присвячений актуальній проблемі – інклюзії в освіті, включення дітей з особливими освітніми потребами в освітній процес закладу загальної середньої освіти.

У другому виданні підручника розкрито загальні засади інклюзивної педагогіки, особливості професійної діяльності вчителя початкових класів в умовах інклюзивного середовища закладу загальної середньої освіти, його підготовку до інклюзивного навчання, дидактику інклюзивного навчання, основні форми і методи виховання, котрі спрямовані на задоволення індивідуальних освітніх потреб усіх учнів з урахуванням досягнень педагогічної науки, досвіду розбудови та особливостей запровадження Нової української школи. Подано матеріали про організацію та управління інклюзивним навчання в закладі загальної середньої освіти, а також висвітлюються особливості роботи асистента вчителя в системі інклюзивного навчання.

Підручник адресований студентам закладів вищої освіти, а також буде корисний практикуючим асистентам учителя з інклюзивного навчання, психологам, соціальним педагогам, психологам, дефектологам, методистам і батькам.

Основи інклюзивної педагогики